-Dunia Tanpa Sempadan-

.


Copy aturcara dibawah dan paste aturcara kedalam perisian. Save file dan ‘compile’ aturcara sebelum menjalankan simulasi. Jalankan simulasi dan lihat hasil keluaran pada paparan LCD. Cara menjalankan simulasi adalah sama seperti pada Tutorial Lengkap Asas Melakukan Projek Akhir Bahagian 3. Semua aturcara dibawah mempunyai penerangan pernyataan (tulisan berwarna hijau) apabila di paste ke dalam perisian. Delete pernyataan ini untuk melihat aturcara yang diingini sahaja.


'--------------------------------------------------------------
' http://redsugar82.blogspot.com
'--------------------------------------------------------------
' File: Aturcara Paparan LCD Berkelip.BAS
' Demo: LCD
'--------------------------------------------------------------
'Untuk menulis penerangan bagi sesuatu aturcara, tanda (') atau (Rem) Remark diletakkan dihadapan.
'Ia bertujuan untuk mengasingkan
diantara aturcara sebenar dan penerangan.
'Ia hanyalah sekadar penerangan yang menerangkan sesuatu,bukanlah sebahagian dari aturcara.
'Jika diletakkan tanda ini penerangan akan berwarna hijau seperti penerangan ini.
'$sim
Rem Pernyataan $sim digunakan untuk membuang penangguhan masa semasa simulator perisian BASCOM-8051 dijalankan.
Rem Semasa hendak melakukan proses 'compiling' dan memuat turun IC, haruslah dipadam arahan ini.
Rem Ia digunakan hanya untuk mempercepatkan masa proses simulator.


Config Lcdpin = Pin , Db4 = P1.5 , Db5 = P1.6 , Db6 = P1.7 , Db7 = P1.2 , E = P1.4 , Rs = P1.3
Rem Pernyataan ini tidak diperlukan jika telah disetkan pada Options>Compiler>LCD.
Rem Hanya perlu lakukan pendawaian mengikut setting yang telah diset.
Rem Jika menggunakan Programmer IC yang tidak disambungkan pada perisian ini haruslah ditulis pernyataan diatas.


Config Lcd = 16 * 2
'Pernyataan ini diperlukan untuk memberitahu jenis paparan LCD yang digunakan samada 16 * 4, 20 * 4, 20 * 2 , 16 * 1a
'Jika arahan ini tidak diletakkan secara automatik ia akan dianggap sebagai paparan LCD jenis 16 * 2
'16 * 1a adalah sedikit unik dimana ia mempunyai paparan 16 karektor dengan pecahan alamat pada 2 baris.
$regfile = 89s8252.dat
'Pernyataan menunjukkan jenis Pengawal Mikro yang digunakan iaitu AT89S8252.
'Pernyataan ini tidak diperlukan jika telah disetkan pada Options>Compiler>Misc.
'Hanya perlu lakukan pendawaian mengikut setting yang telah diset.
'Jika menggunakan Programmer IC yang tidak disambungkan pada perisian ini haruslah ditulis pernyataan diatas.
$romstart = &H0
'Pernyataan menunjukkan ingatan yang dicapai semasa permulaan sesuatu aturcara.
$crystal = 11059200
'Pernyataan menunjukkan oscillator atau frekuensi crystal yang digunakan bagi pemasa pengawal mikro iaitu 11.0592MHz.
'Butiran terperinci tentang penggunaan crystal ada saya postkan dalam blog.
'Pernyataan ini tidak diperlukan jika telah disetkan pada Options>Compiler>Misc.
'Hanya perlu lakukan pendawaian mengikut setting yang telah diset.
'Jika menggunakan Programmer IC yang tidak disambungkan pada perisian ini haruslah ditulis pernyataan diatas.
Config Lcdbus = 4
'Pernyataan menunjukkan 4 bit talian data digunakan bagi membolehkan paparan pada skrin LCD berlaku.
Do
'Pernyataan ini menunjukkan arahan untuk perlaksanaan aturcara.
'Jika pernyataan 'Loop' digunakan, pernyataan 'Do' diperlukan supaya pusingan aturcara dapat dicapai.
Upperline
'Pernyataan ini menunjukkan arahan untuk perlaksanaan paparan pada baris diatas iaitu baris yang pertama.
'Jika tidak ditulis juga tidak menjejaskan aturcara. Ianya perlu ditulis pada keadaan tertentu sahaja.
'Disini ia digunakan hanya bertujuan sebagai penerangan tentang baris pertama sahaja.
Lcd "===redsugar82==="
'Pernyataan ini menunjukkan arahan untuk menulis '===redsugar82===' pada skrin LCD.
Display Lcd On
'Pernyataan menunjukkan ada paparan pada paparan LCD.
Waitms 100
'Pernyataan menunjukkan arahan untuk pemasa bagi 100 milisaat. Frekuensi crystal yang digunakan memainkan peranan bagi pemasa ini.
Lowerline
'Pernyataan ini menunjukkan arahan untuk perlaksanaan paparan pada baris dibawah iaitu baris yang kedua.
Lcd "=.blogspot.com.="
'Pernyataan ini menunjukkan arahan untuk menulis '=.blogspot.com.=' pada skrin LCD.
Display Off
'Pernyataan menunjukkan tiada paparan pada paparan LCD.
Waitms 100
'Pernyataan menunjukkan arahan untuk pemasa bagi 100 milisaat. Frekuensi crystal yang digunakan memainkan peranan bagi pemasa ini.
Loop
'Pernyataan ini menunjukkan pusingan yang dilakukan bagi aturcara ini. Ia akan terus beroperasi selagi bekalan kuasa tidak dimatikan.
End
'Pernyataan menunjukkan tamat sesuatu aturcara
'Aturcara ini tidak akan berulang kerana tiada pernyataan 'Loop' digunakan yang akan saya tunjukkan selepas ini.
'Pernyataan $sim tidak digunakan bagi menunjukkan dengan jelas perjalanan aturcara.


Contoh (ii) Aturcara Paparan LCD Berkelip


'--------------------------------------------------------------
' http://redsugar82.blogspot.com
'--------------------------------------------------------------
' File: Aturcara Paparan LCD Bergerak kekiri dan kekanan.BAS
' Demo: LCD
'--------------------------------------------------------------
'Untuk menulis penerangan bagi sesuatu aturcara, tanda (') atau (Rem) Remark diletakkan dihadapan.
'Ia bertujuan untuk mengasingkan diantara aturcara sebenar dan penerangan.
'Ia hanyalah sekadar penerangan yang menerangkan sesuatu,bukanlah sebahagian dari aturcara.
'Jika diletakkan tanda ini penerangan akan berwarna hijau seperti penerangan ini.
'$sim
Rem Pernyataan $sim digunakan untuk membuang penangguhan masa semasa simulator perisian BASCOM-8051 dijalankan.
Rem Semasa hendak melakukan proses 'compiling' dan memuat turun IC, haruslah dipadam arahan ini.
Rem Ia digunakan hanya untuk mempercepatkan masa proses simulator.


Config Lcdpin = Pin , Db4 = P1.5 , Db5 = P1.6 , Db6 = P1.7 , Db7 = P1.2 , E = P1.4 , Rs = P1.3
Rem Pernyataan ini tidak diperlukan jika telah disetkan pada Options>Compiler>LCD.
Rem Hanya perlu lakukan pendawaian mengikut setting yang telah diset.
Rem Jika menggunakan Programmer IC yang tidak disambungkan pada perisian ini haruslah ditulis pernyataan diatas.


Config Lcd = 16 * 2
'Pernyataan ini diperlukan untuk memberitahu jenis paparan LCD yang digunakan samada 16 * 4, 20 * 4, 20 * 2 , 16 * 1a
'Jika arahan ini tidak diletakkan secara automatik ia akan dianggap sebagai paparan LCD jenis 16 * 2
'16 * 1a adalah sedikit unik dimana ia mempunyai paparan 16 karektor dengan pecahan alamat pada 2 baris.
$regfile = 89s8252.dat
'Pernyataan menunjukkan jenis Pengawal Mikro yang digunakan iaitu AT89S8252.
'Pernyataan ini tidak diperlukan jika telah disetkan pada Options>Compiler>Misc.
'Hanya perlu lakukan pendawaian mengikut setting yang telah diset.
'Jika menggunakan Programmer IC yang tidak disambungkan pada perisian ini haruslah ditulis pernyataan diatas.
$romstart = &H0
'Pernyataan menunjukkan ingatan yang dicapai semasa permulaan sesuatu aturcara.
$crystal = 11059200
'Pernyataan menunjukkan oscillator atau frekuensi crystal yang digunakan bagi pemasa pengawal mikro iaitu 11.0592MHz.
'Butiran terperinci tentang penggunaan crystal ada saya postkan dalam blog.
'Pernyataan ini tidak diperlukan jika telah disetkan pada Options>Compiler>Misc.
'Hanya perlu lakukan pendawaian mengikut setting yang telah diset.
'Jika menggunakan Programmer IC yang tidak disambungkan pada perisian ini haruslah ditulis pernyataan diatas.
Config Lcdbus = 4
'Pernyataan menunjukkan 4 bit talian data digunakan bagi membolehkan paparan pada skrin LCD berlaku.
Dim A As Byte
Do
'Pernyataan ini menunjukkan arahan untuk perlaksanaan aturcara.
'Jika pernyataan 'Loop' digunakan, pernyataan 'Do' diperlukan supaya pusingan aturcara dapat dicapai.
Upperline
'Pernyataan ini menunjukkan arahan untuk perlaksanaan paparan pada baris diatas iaitu baris yang pertama.
'Jika tidak ditulis juga tidak menjejaskan aturcara. Ianya perlu ditulis pada keadaan tertentu sahaja.
'Disini ia digunakan hanya bertujuan sebagai penerangan tentang baris pertama sahaja.
Lcd "===redsugar82==="
'Pernyataan ini menunjukkan arahan untuk menulis '===redsugar82===' pada skrin LCD.
Waitms 100
'Pernyataan menunjukkan arahan untuk pemasa bagi 100 milisaat. Frekuensi crystal yang digunakan memainkan peranan bagi pemasa ini.
Lowerline
'Pernyataan ini menunjukkan arahan untuk perlaksanaan paparan pada baris dibawah iaitu baris yang kedua.
Lcd "=.blogspot.com.="
'Pernyataan ini menunjukkan arahan untuk menulis '=.blogspot.com.=' pada skrin LCD.
Waitms 100
'Pernyataan menunjukkan arahan untuk pemasa bagi 100 milisaat. Frekuensi crystal yang digunakan memainkan peranan bagi pemasa ini.
For A = 1 To 16
'Pernyataan menunjukkan pergerakan paparan sebanyak 16 kotak
Shiftlcd Right
'Pernyataan menunjukkan pergerakan paparan ke kanan
Waitms 100
'Pernyataan menunjukkan arahan untuk pemasa bagi 100 milisaat. Frekuensi crystal yang digunakan memainkan peranan bagi pemasa ini.
Next
'Pernyataan menunjukkan arahan ke baris aturcara berikutnya.
For A = 1 To 32
'Pernyataan menunjukkan pergerakan paparan sebanyak 32 kotak
Shiftlcd Left
'Pernyataan menunjukkan pergerakan paparan ke kiri
Waitms 100
'Pernyataan menunjukkan arahan untuk pemasa bagi 100 milisaat. Frekuensi crystal yang digunakan memainkan peranan bagi pemasa ini.
Next
'Pernyataan menunjukkan arahan ke baris aturcara berikutnya.
For A = 1 To 32
'Pernyataan menunjukkan pergerakan paparan sebanyak 32 kotak
Shiftlcd Right
'Pernyataan menunjukkan pergerakan paparan ke kanan
Waitms 100
'Pernyataan menunjukkan arahan untuk pemasa bagi 100 milisaat. Frekuensi crystal yang digunakan memainkan peranan bagi pemasa ini.
Next
'Pernyataan menunjukkan arahan ke baris aturcara berikutnya.
Home
'Pernyataan menunjukkan arahan paparan berada pada kedudukan asal bermula pada kotak pertama paparan LCD.
Loop
'Pernyataan ini menunjukkan pusingan yang dilakukan bagi aturcara ini. Ia akan terus beroperasi selagi bekalan kuasa tidak dimatikan.
End
'Pernyataan menunjukkan tamat sesuatu aturcara
'Aturcara ini tidak akan berulang kerana tiada pernyataan 'Loop' digunakan yang akan saya tunjukkan selepas ini.
'Pernyataan $sim tidak digunakan bagi menunjukkan dengan jelas perjalanan aturcara.


Contoh (iii) Aturcara Paparan LCD Bergerak Kekiri dan Kekanan
'--------------------------------------------------------------
' http://redsugar82.blogspot.com
'--------------------------------------------------------------
' File: Aturcara Paparan LCD Menggantikan Paparan Menggerakkan Cursor Serta Cursor Berkelip.BAS
' Demo: LCD
' Untuk Penerangan mengenai setiap pernyataan arahan,sila rujuk artikel
' aturcara sebelum ini.
' Disini hanya pernyataan yang baru sahaja diberi penerangan arahan.
'--------------------------------------------------------------


$regfile = 89s8252.dat
$romstart = &H0
$crystal = 11059200
Config Lcdbus = 4
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = P1.5 , Db5 = P1.6 , Db6 = P1.7 , Db7 = P1.2 , E = P1.4 , Rs = P1.3
Deflcdchar 0 , 224 , 224 , 234 , 224 , 241 , 234 , 228 , 224 ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 1 , 255 , 255 , 245 , 255 , 238 , 245 , 251 , 255 ' replace ? with number (0-7)
'Rujuk Aturcara Karektor Istimewa untuk pernyataan Deflcdchar


Dim A As Byte
'Menunjukkan A sebagai jenis byte
Cls
Lcd "===redsugar82==="
Waitms 100
Lowerline
Waitms 100
Lcd "=.blogspot.com.="
Waitms 100


Locate 2 , 1
'Pernyataan menunjukkan baris kedua dan kotak pertama akan diisi dengan karektor nombor 0
Lcd Chr(0)
Waitms 100


For A = 1 To 7
'Pernyataan menunjukkan pergerakan akan dilakukan sebanyak 7 kali
Shiftcursor Right
'Cursor akan digerakkan kekanan dan diisi dengan karektor nombor 1
Lcd Chr(1)
Waitms 100
Next


Home Upper
'Pernyataan pulang ke awalan baris pertama
Lcd "===RedBlack"
'Perkataan '===RedBlack' akan menggantikan perkataan '===redsugar' tanpa memadam perkataan seterusnya iaitu '82==='
Waitms 100


Cursor Off Noblink
'Pernyataan menunjukkan cursor tidak akan berkelip
Waitms 100
Cursor On Blink
'Pernyataan menunjukkan cursor akan berkelip
Waitms 100
Display Off
'Pernyataan menunjukkan tiada paparan pada paparan LCD
Waitms 100
Display On
'Pernyataan menunjukkan ada paparan pada paparan LCD


'--------PENAMBAHAN 4 BARIS PAPARAN LCD------
'Konfigurasi pendawaian bagi Paparan LCD jenis 4 baris tidak ditunjukkan. Hanya ingin menunjukkan pernyataan bagi paparan LCD
'jenis 4 baris sahaja.
'Pada Simulasi paparan LCD pilih paparan jenis 16*4
Thirdline
'Pernyataan menunjukkan paparan '@@@@BARIS 3@@@@' akan dilakukan pada baris ketiga
Lcd "@@@@BARIS 3@@@@"
Fourthline
'Pernyataan menunjukkan paparan '****BARIS 4****' akan dilakukan pada baris keempat
Lcd "****BARIS 4****"
Home Third
'Pernyataan pulang ke awalan baris ketiga
Home Fourth
'Pernyataan pulang ke awalan baris keempat
Home F
'Pernyataan pulang ke awalan baris keempat tetapi boleh ditulis dengan hanya menulis huruf yang pertama sahaja 'F'
Wait 1
Locate 4 , 1 : Lcd "=TAMAT ATURCARA="
'Pernyataan menunjukkan baris keempat dan kotak pertama akan diisi dengan '=TAMAT ATURCARA='
Waitms 100
Call Write_lcd
EndContoh (iv) Aturcara Paparan LCD Menggantikan Paparan, Menggerakkan ‘Cursor’ Dan Cursor Berkelip 

Bersambung di Tutorial Lengkap Asas Melakukan Projek Akhir Bahagian 5.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...